CO2-BELEID

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid staan bij Loonbedrijf van Diepen hoog in het vaandel. Het is immers niet meer dan logisch dat wij een verantwoordelijkheid hebben om een steentje bij te dragen aan mens, milieu en maatschappij.

Personeelsbeleid

Loonbedrijf van Diepen beschouwt zijn bekwame en toegewijde personeel als de belangrijkste factor in het succesvol ondernemen. Onze medewerkers krijgen daarom volop kansen om zich persoonlijk en maatschappelijk te ontwikkelen door middel van cursussen en trainingen. Het is een investering die zich altijd terugbetaalt.

CO2 prestatieladder 3

Mede door de constante zorg om ons leefklimaat, en de wil om een milieuvriendelijke manier van werken na te streven, zijn wij begin 2014 gestart met het behalen van het certificaat CO2prestatieladder niveau 3 van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). 

De COprestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2 bewust handelen. Het gaat daarbij vooral om kennis van de eigen CO2 emissie, maatregelen om deze emissies te reduceren, daarover te communiceren  en samen te werken met andere partijen op het gebied van reductie-initiatieven.

CObesparen doen we samen en het is dan ook van belang dat iedereen zijn/haar bijdrage hieraan levert. Niet alleen in gedrag maar ook ideeën of suggesties zijn meer dan welkom.

Voor telefoonnummers verwijzen wij u naar onze contactpagina. U kunt ook per e-mail reageren: jeroen@loonbedrijfvandiepen.nl

Zie hier onder de resultaten en relevante documenten van ons portfolio COprestatieladder.