De historie van Loonbedrijf J.S. van Diepen B.V.

Jan begon met melkrijden voor de Melkunie. Dat was ‘s avonds en ‘s morgens. Overdag hield Jan zich bezig met werkzaamheden voor veehouders zoals maaien en gierrijden.

Grassen kwam ook in het pakket voor. In die tijd werd alles nog in torensilo’s opgeslagen. Om het gras erin te krijgen had je een kraan nodig. Die werd om die reden aangeschaft in de vorm van een zogenaamde opbouwkraan die je naast het grassen ook kon inzetten voor andere grondwerkzaamheden. De opvolger van de opbouwkraan werd een mobiele kraan. Deze is wat betreft vorm en model nog hetzelfde als de huidige mobiele kranen.

Het loonbedrijf groeide in het loonwerk en de kraanverhuur, waarbij vooral het loonwerk in omvang toenam. In de jaren zeventig werd erg veel werk verzet in diverse verkaveling project.

In ‘81 kwam zoon Gerjan in het bedrijf werken, gevolgd door broer Jack in ‘82.

Gerjan ontplooide zich als tractor chauffeur. Jack zat in het begin ook op de tractor maar door personeelsgebrek raakte hij al snel op de kraan. Het aantal personeelsleden was toen ca. 5 man. Jan deed de planning en Els verzorgde de boekhouding. Het bedrijf bleef tot ‘91 op dezelfde grootte.

Begin jaren ‘90 kwam er in de lelieteelt een mechanisatie op gang, waar J.S. van Diepen zich ook behoorlijk in mengde. Door een ruiling van grond kwam het bedrijf in bezit van een perceel grond aan de Noorderbrug in Obdam. Daar werd een spoelinrichting opgezet voor het spoelen van lelies, hierbij samenwerkende met de tuinders Borst en Obdam.

Het eerste jaar deed J.S alleen het spoelen en het transport. Het tweede jaar werd er een rooimachine gemaakt naar eigen ontwerp van J.S.

Het uitbreiden van de lelieteelt had ook als voordeel dat het seizoen veel langer werd. De laatste lelies worden meestal rond half december gerooid.

In ‘93 werd er een 800 m2 grote loods gebouwd achter de bestaande loodsen aan de Lutkedijk.

In ‘93 en ‘94 kwam ook de nettenteelt in de bloembollen opzetten, dus toen werd besloten om zelf te gaan bollenplanten. Het werd het dubbelnet systeem. Door allerlei kinderziektes liep dit in het begin behoorlijk stroef. Na twee zeer moeilijke jaren werd het planten langzamerhand beter. Hetzelfde verhaal deed zich voor bij het rooien. Na verloop van tijd begonnen vele kwekers toch de voordelen van het dubbelnetsysteem in te zien. Het nettenverhaal werd een belangrijke loot aan de stam.

Ook het kraanwerk begon zich uit te breiden. Het kranenpark is ondertussen gegroeid tot 4 kranen. Door de toenemende werkzaamheden was het personeelsbestand gegroeid tot 7 man.

In ‘96 werd ook een rupskraan aangeschaft, die zorgde weer voor meer grondverzetwerk. Van werk komt immers werk.

In ‘97 werd ook een samenwerking aangegaan met de loonwerkers Mol en Boots.

Samen gaan we de markt op als perscombinatie van vierkante balen.

In 2001 was onze bollentak uitgegroeid tot 4 plantmachines, 3 rooimachines en drie kopmachines. We zagen het buisnet deels afbrokkelen. We hadden het idee om de buisnet rooier om te bouwen naar een dubbelnet rooimachine.

Zomer 2001 waren we ook begonnen met bollen rooien in de Flevopolder.

Het personeelsbestand was ondertussen uitgebreid tot 14 medewerkers. De laatste uitbreiding is de heer Braakman, een man met veel ervaring.

Bij de veehouders zagen we als ontwikkeling dat de grotere nog groter werden en de kleineren dus werden opgegeten. Bij ons vielen er dus wat kleineren af maar bij de grotere werd het aan de loonwerker bestede bedrag hoger.

We investeerden in de grotere veehouders door onze sleepslanginstallatie te moderniseren: 5 duim slang met 10m3 watervoorraad, hierin zit ook een vaste basis. De plannen om de werkplaats te moderniseren werden even in de ijskast gezet omdat we ten eerste twijfelden aan de huidige locatie in combinatie met het financiële plaatje. In de bouw was de conjunctuur in 2001 hoog. We hadden plannen om in 2002 twee nieuwe kranen te kopen en er dan een in te ruilen, per saldo een uitbreiding dus. De extra mobiele kraan zou ingezet worden voor de klusjes om huis. De vierkante balenpers is een tak die heel veel energie koste omdat de machine onder bepaalde omstandigheden slecht functioneerde. Er waren dan ook plannen om deze machine voor een betere in te ruilen. In de winter 2002 werden er in eigen beheer twee rooimachines omgebouwd. De buisnet rooier werd een dubbelnet rooier. Verder hadden we een oude rooimachine van de firma Smal gekocht. Deze werd ook omgebouwd tot dubbelnet. Beide machines werden voorzien van onze eigen technische ontwikkelingen. Op dit gebied waren we dus toonaangevend. We peilden ook de ontwikkelingen m.b.t. het 1.8m brede zaaibed. Als we daar genoeg klandizie voor konden krijgen, wilden we daar in meegaan.

De twee nieuwe kranen werden in 2002 gekocht. De kranensectie werd dus uitgebreid tot 6 eenheden. Met de verkaveling van de Lage hoek voor de Boeg was er genoeg werk in het vooruitzicht.

Ons beleid was er zo langzamerhand al meer op gericht om ons meer te gaan specialiseren in de bollenteelt. In de winter 2002/2003 werden er weer een paar rooiers gemoderniseerd en voorzien van de nieuwste door ons bedachte bolvriendelijke technieken. We hadden nu 4 dubbelnet rooiers volgens de modernste eisen. In de loop van 2003 werden vaders aandelen door Jack en Gerjan overgenomen. De huidige werkplaats en de oude werkplaats werden door de BV aangekocht.In de herfst 2003 gingen we ook aan de gang met een speciale soortjesplanter voor de tuinders Visser en Pater.

Aan de Noorderbrug werd er 7500m2 grond bij de spoelplaats gekocht. Deze grond hadden we al enkele jaren in gebruik. Eind 2003 waren er geruchten dat het gebied Noorderbrug in beeld kwam als woningbouwlocatie. Dit was voor ons niet gunstig. De toekomst aan de Noorderbrug werd hierdoor erg onzeker. Winter 2003 gingen we in eigen beheer een rooier bouwen die zowel 1.5 als 1.8 kon rooien omdat we dachten dat daar toch wel en stukje toekomst in zou kunnen zitten.

Begin 2004 was de markt in de bouw behoorlijk in elkaar gezakt. Wij hadden echter het geluk dat we altijd voor vaste opdrachtgevers werken, waardoor je niet als eerste aan de kant werd gezet.

2005 begon een beetje matig, dit kwam mede door de prijsverhogingen van grondstoffen. In april steeg de omzet vors, door een paar winstgevende projecten werden de eerste 3 maanden recht getrokken. De rooiwerkzaamheden verliepen wat stroef, de grootse spelbreker was het weer. In september is Bart Kamper het team komen versterken, Bart kon meteen helpen bij een grote bagger klus. De groei zit er nog steeds in en daardoor wordt de ruimte op de Lutkedijk steeds nijpender.

Begin 2006 hebben we dus het plan opgevat om te gaan proberen een uitbreiding te realiseren. We zijn dus in onderhandeling gegaan met de belendende landeigenaar na stroeve onderhandelingen is het toch gelukt er ca 3500 m2 bij te kopen.

De architect is aan het werk gezet om wat ideeën op papier te zetten.

We hebben ingezet op een uitbreiding van opslag met 2000 m2 en de oude werkplaats slopen. Op die plek moet een kantine en kantoor komen en de eerste opslag wordt omgebouwd tot werkplaats.

Het plan is neergelegd bij de gemeente die heeft het begin 2007 bij de provincie ingediend. Inmiddels is er ook een vaste monteur in dienst getreden om het machinepark op het gewenste niveau te houden. Het machine park is in 2006 uitgebreid met een minikraan. Medio 2006 komt ook steeds meer de wens om een dieplader voor de acht tonner dan kan het werkgebied wat groter het valt immers met de trekker niet mee wat grotere afstanden. Nu medio 2007 is de vergunning nog steeds niet rond het loopt al een jaar. Gezien het weer in het rooiseizoen blijkt weer dat je met een machine niet verder mag gaan dan 35 ha

We hebben ook een nieuwe kilver gekocht 7 meter breed om de rups beter te gaan benutten en een laser installatie omdat de percelen te groot worden om met het oog te overzien en er wordt steeds meer waarde aan gehecht dat de percelen goed gevlakt worden in verband met de steeds grotere hoosbuien. Door het grote succes van de rupstrekker hebben we besloten om er nog een rupstrekker bij te kopen en tevens een drainage poot om ook weer met de rupstrekker  zelf drainage te gaan leggen. Eind 2007 is de bouwvergunning zo goed als rond ook de financiering is mondeling toegezegd.

We zijn december 2007 al begonnen met de voorbereidende grondwerkzaamheden.

We zijn vanwege de globalisering ook actief in Chili. Werkzaamheden in de bollen word minder de kleinere Tuinder kunnen door de matige prijsvorming slecht overleven.

De bouw is in kannen en kruiken de financieringen zijn in onderhandeling en we zijn voornemens in 2008 de bouw te realiseren. De melkprijs is ernstig zakkende en dit merken wij in het werkaanbod veehouderij. Eind 2008 de bouw is een feit.

Er wordt ook naar werk gezocht om de rupstrekker meer te laten renderen dit is een heftig jaar. In 2008 wordt onder andere een nieuwe shovel aangeschaft. Ook een nieuwe rooier. Ook wordt de Big M maaier aangeschaft hierdoor kunnen er sneller grotere stukken worden gemaaid.

2009 De economie raakt in een crisis omdat de banken iets te vrijgevig waren met leningen. Wij krijgen hiermee te maken omdat de hele woningbouw op zijn gat gaat en dit trekt diepe sporen. Concurrentie wordt heviger men gaat toch werk zoeken in andere markten. We zijn in de veehouderij uitgebreid met een opraapwagen en we hebben er een shovel bij gekocht. De opzet is om de grascapaciteit te verhogen dit is werk wat blijft, crisis of niet. Voor het grassen zijn we een samenwerking aangegaan met loonbedrijf Hoebestaathet uit Spanbroek.

– Planbase was niet het succes wat we ervan gedacht hadden dus zijn we weet terug bij af en gebruiken we weer het oude systeem, dat was een grote verliespost in 2009.

-er is in 2009 geïnvesteerd in een sorteer grijper 2x GPS bollenrooier, celli frees, kuul en een Schuitemaker Veenhuis.

2010 de hele lange winter trekt zijn sporen, de omzet blijft achter hierdoor waren er  financiële problemen.

Het valt financieel sowieso al niet mee na zo’n grote verbouwing, maar dan is er ook nog een crisis en een lange en koude winter .

In de loop van 2010 komen we weer uit het dal. Wel goed werkaanbod door vaste opdrachtgevers en Mulder doet een behoorlijke duit in het zakje. We hebben het investeringsniveau in 2010 behoorlijk laten dalen om zo op de langere termijn de lasten wat te verlichten. Het is wel een behoorlijk groeizaam jaar (qua weer) hierdoor veel is er veel gras en dus hebben we veel balen geperst. Bollen is goed maar 2011 is zeker minder door wegvallen van een goede klant; Botman deze gaat met bollen naar buitenland i.v.m. kosten. Wij hebben veel werk voor Mulder hierdoor is het plan om de oude 8 tonner in te ruilen voor een nieuwe en we hebben 2 rupsdumpers aangeschaft voor het kleine werk.

2011 Ons tractorpark raakt op leeftijd in 2011 willen we 2 trekkers gaan vervangen.

2011 was het jaar van overleven, door de crisis.  Je ziet wel dat de klussen steeds verder uitgevoerd worden, zoals in Vogelenzang en Amsterdam.

In 2012 is er ook een vrachtwagen aangeschaft, zodat de klussen verderop gemakkelijker uitgevoerd kunnen worden. Ook zijn er 2 VGM kiepers aangeschaft, met kleppen dit is nodig vanwege de veiligheid op de weg. Ook gaan we de rupskraan uitrusten met GPS dit is de toekomst.

In 2013 is van Diepen uitgebreidt, Bruin Bolwerk uit Waarland wordt overgenomen. Een werknemer gaat mee (Bert Way) en er komen een veertigtal machine bij.

Bruin was een grote speler in de buisnet wereld dit speelt on wel in de kaart omdat we hier ook al een naar gekeken hebben .Nu heb je in een keer een grote basis.

Er zit ook een zelfrijdende spuit in de boedel en hier willen wij ook zeker in doorgroeien.

De spuit ruilen we in voor een nieuwe breder en met luchtondersteuning. Gerjan gaat de benodigde papieren halen.

We gaan ook investeren in een kunstmeststrooier ook hier zien wij toekomst in met behulp van GPS besturing ivm de huidige mestwetgeving. Minder kunstmest beter resultaat.2014 was een groeizaam jaar met een financieel gunstig resultaat tot gevolg we zijn over het verlies van mulder heen .Dit gat is weer behoorlijk opgevuld door Dura en andere aannemers .Dit is te danken aan het hoge serviceniveau. We zijn nu aan het orienteren om de bedrijfsruimte uit te breiden.De regelgeving speelt ons in de kaarten mbt het spuiten onze luchtondersteuning is nl zeer modern.Ook zijn we in 2014 co2 gecertificeerd om bij bep opdrachtgevers meer kans te maken.